គន្លឹះដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នក។

Compassion is at the heart of our care. At Community Medical Wellness Centers USA (CMWC), comprehensive evaluations offer the best chance of healing and getting back to your life.

តំលៃរបស់យើង

Community Medical Wellness Centers USA គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានគុណភាពរបស់ Federally ដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងបំរើសហគមន៍នៅក្នុង Los Angeles County California ។ CMWC ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប, អ្នកជំងឺដែលមិនត្រូវបានគេជួយ ឬផ្តល់សេវាកម្មអោយមិនគ្រប់គ្រាន់ និងអ្នកជំងឺដែលមិនមានធានារ៉ាប់រង នូវការថែទាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់, ផ្តល់ជូននូវការអប់រំសុខភាព និងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មគាំទ្រ។ ពួកយើងជឿជាក់ក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺយ៉ាងទូលំទូលាយ ដល់បុគ្គលនីមួយៗ និងក្រុមគ្រួសារ។ ពួកយើងជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ដែលយើងបំរើ ហើយពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគាំទ្រដល់សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺយើង។

CMWC ផ្តល់ជូនដ៏ទូលំទូលាយ និងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការថែទាំអ្នកជំងឺ រួមមានផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រ, សុខភាពផ្លូវចិត្ត, ការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងសេវាកម្មដែលមានមូលដ្ឋានសហគមន៍។ យើងមានមោទនភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបំរើអ្នកជំងឺដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នា និងមានតំរូវការភាសាខុសៗគ្នា ជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលមកពីសហគមន៍ខ្មែនៅក្នុងក្រុងឡុងប៊ិច។ ពួកយើងអាចផ្តល់ការថែទាំ ដោយមានភាសាអេស្ប៉ាញ, ខ្មែរ, អង់គ្លេស និងភាសាច្រើនផ្សេងៗទៀតតាមរយៈសេវាកម្មបកប្រែរបស់យើងដែលមានរួចស្រេច។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការថែទាំប្រកបដោយការរួមបញ្ចូល និងប្រកបដោយមេត្តា

We are dedicated to serving all low-income, underserved and/or under-insured residents of the City of Long Beach and surrounding areas, specifically focusing on the needs of Black/African American, Cambodian and Latinx patients. Compassion is at the heart of our care. At CMWC, comprehensive evaluations offer the best chance of healing and getting back to your life.

សេវាកម្មរបស់យើង។

នៅ Community Medical Wellness Centers USA (CMWCUSA) យើងឧទ្ទិសដល់ការផ្តល់នូវសេវាកម្មថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនប្រភេទ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចម្រុះនៃសហគមន៍របស់យើង។ ក្រុមអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានចិត្តមេត្តារបស់យើងប្តេជ្ញាចំពោះសុខុមាលភាពរបស់អ្នក ហើយយើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។

នៅ CMWCUSA សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ យើងនៅទីនេះដើម្បីបម្រើអ្នកដោយការអាណិតអាសូរ ការថែទាំដ៏ទូលំទូលាយ ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំក្លាយជាដៃគូដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តលើការធ្វើដំណើរថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

តើអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ?

CMWC គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានគុណភាពរបស់ Federally ហើយផ្តល់ការថែទាំដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដោយមិនគិតពីលទ្ធភាពបង់ប្រាក់។ ពួកយើងអាចជួយអ្នកអោយចុះឈ្មោះក្នុងធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬផែនការសុខភាពណាមួយដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកដែលរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ក៏អាចមានសិទ្ធិទិញធានារ៉ាប់រងសំរាប់សុខភាព តាមរយៈ Covered California ផងដែរ។ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើក្នុងការសុំជំនួយពីយើងខ្ញុំ។

CMWC នៅក្នុងលេខ

តាមកំណត់ត្រាតាមដានរបស់យើងដែលទទួលបានជោគជ័យ បានធ្វើការថែទាំអ្នកជំងឺជាង13,000 នាក់។ ក្តីមេត្តា គឺជាបេះដូងនៃការថែទាំរបស់យើង។ នៅ CMWC ការវាយតំលៃដ៏ទូលំទូលាយ និងទំនាក់ទំនងនៃការថែទាំ ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្យាបាល និងទទួលបាននូវជីវិតរបស់អ្នកមកវិញ។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលសមស្របទៅតាមវប្បធម៌ ហើយនិងមានភាសាជាច្រើនទៀត។ ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំ ភាគច្រើនមកពីសហគមន៍ដែលយើងបំរើ។ ពួកយើងស្វែងរកនូវទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយអ្នកជំងឺរបស់យើង ដោយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយ និងរួមបញ្ចូលគា្ន, ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត ។
0 +
Patients Served
0 +
បុគ្គលិកថែទាំ

ទីបន្ទាល់

''

“វាតែងតែរីករាយដែលបានមកកន្លែងនេះ។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលច្រើន ដូច្នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកផ្តល់សេវា និងបុគ្គលិកទាំងអស់”។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំងឺរបស់យើង។

ក្រុមរបស់យើង

នៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ ក្រុមរបស់យើងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវការថែទាំសុខភាពពិសេស។ យើង​មាន​មោទនភាព​ក្នុង​ការ​ណែនាំ​អ្នក​ឱ្យ​ស្គាល់​អ្នក​ជំនាញ​ដែល​បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដែល​ជា​បេះដូង​នៃ​អង្គការ​របស់​យើង​។

ការថែទាំអ្នកជំងឺជាមជ្ឈមណ្ឌល

ក្រុមរបស់យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការថែទាំដែលផ្តោតលើអ្នកជំងឺ ដែលមានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅកណ្តាលនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ។ យើងស្តាប់ យើងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយយើងកែសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើងទៅតាមតម្រូវការតែមួយគត់របស់អ្នក ដោយធានាថាអ្នកទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។

ការតភ្ជាប់សហគមន៍

ភាពខ្លាំងតែមួយគត់របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរបស់យើងចំពោះសហគមន៍ដែលយើងបម្រើ។ ក្រុមរបស់យើងរួមមានសមាជិកមកពីសង្កាត់ទាំងនេះ ការកសាងទំនុកចិត្ត និងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

សមត្ថភាពវប្បធម៌

យើង​មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​សមត្ថភាព​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​បម្រើ​អ្នក​ជំងឺ​ពី​ប្រវត្តិ​វប្បធម៌​ចម្រុះ និង​ចំណូលចិត្ត​ភាសា។ សេវាកម្មអ្នកបកប្រែដែលអាចប្រើបានរបស់យើងធានានូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មិនថាអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ ខ្មែរ អង់គ្លេស ឬភាសាផ្សេងទៀតទេ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ

យើងឧទ្ទិសដល់ការលើកកម្ពស់ការតស៊ូមតិអ្នកជំងឺ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពទូទៅរបស់បុគ្គល
និងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រការទទួលបានការថែទាំ និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព